ثبت نام آنلاین

  • قیمت: 380,000 تومان

شما می‌توانید با انتخاب دپارتمان، نوع و ساعت کلاس به آسانی در دوره‌های ری‌را ثبت نام کنید. پس از ثبت نام یک کد پیگیری به شما ارائه می‌شود. لطفا در اولین جلسه حضور در آموزشگاه کد پیگیری ثبت نام خود را همراه داشته باشید.